Vihreä valtuustoryhmä teki Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuustossa aloitteen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä:

”Uuden hallitusohjelman pohjalta lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa ollaan laskemassa 25:stä 23:een ikävuoteen (lausuntokierros kesken). Ongelmallista esityksessä on mm. se, että jälkihuollon ikäraja nostettiin 25:een ikävuoteen vasta edellisellä hallituskaudella eikä sen toivotuista vaikutuksista ole vielä kertynyt kunnollista näyttöä.

Vanhimmat jälkihuollossa olevat nuoret täyttävät tänä vuonna 24 eli lain muuttuessa ei ehditä nähdä mikä todellinen vaikutus ikärajan nostolla olisi ollut.

Lastensuojelun jälkihuollossa tehdään pienillä resursseilla valtavasti työtä, joka säästää kustannuksia taatusti enemmän kuin kuluttaa. Jälkihuolto myös työskentelee vain niiden nuorten kanssa, jotka todella tarvitsevat apua. Jos tukea ei tarvita, ei myöskään asiakkuutta pidetä voimassa. Kyse ei siis ole siitä, että jo omilla jaloillaan seisovia ja arjessaan pärjääviä nuoria pidettäisiin asiakkaina.

Lainsäädännön poukkoilu aiheuttaa lisää epävarmuutta jo valmiiksi haastavassa asemassa olevien nuorten elämään. Myös alan ammattilaiset ansaitsevat mahdollisuuden pitkäjänteisen työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Jälkihuollon ikärajan laskemisella haettu säästö on kyseenalainen ja toteutuessaan vaatimaton, etenkin suhtautettuna pidemmän aikavälin vaikutuksiin.

Vihreä aluevaltuustoryhmä esittää, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue säilyttää lastensuojelun jälkihuollon ikärajan 25:ssä ikävuodessa vuonna 2020 voimaan tulleen lain mukaisesti.”

Valtuustoaloite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä myös Päijät-Hämeessä

Vihreä aluevaltuutettu Aija-Riitta Saastamoinen jätti useamman valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämiseksi 25 ikävuodessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella aluevaltuuston kokouksessa 9.11.2023.