Me Hämeen Vihreät teemme työtä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän maailman puolesta, niin että toimintamme ja tekomme aiheuttaisi mahdollisimman vähän taakkaa luonnon kestokyvylle.

Meille on tärkeää, että myös Hämeessä toteutuvat vihreille tärkeät periaatteet: tasa-arvo, yhteisvastuu ja erilaisuuden hyväksyminen. Vastuu toisesta ihmisestä ja ympäristöstä ulottuu yli kotiemme rajojen: sosiaaliset ja ekologiset haasteet edellyttävät demokraattista päätöksentekoa paikallisella tasolla ja siihen haluamme vaikuttaa.